Wat is school at sea ?

De stichting School at sea is een non-profit organisatie die scholieren de kans geeft een reis te maken op een groot zeilschip op de Atlantische oceaan gedurende 6 maanden. Het is een talentontwikkelingsprogramma met als doel jongeren meer maatschappelijk bewustzijn te laten ontwikkelen. Het schip heet de Thallasa en het wordt mede bemand door 35 leerlingen en 4 of 5 docenten. Op het schip volg je je eigen schoolprogramma.. Het komt uiteindelijk allemaal neer op zelfstandigheid. De leerlingen moeten het schip zelf gaan zeilen, leren koken, navigeren, het schip onderhouden en meer. Je leert op het schip nieuwe dingen door je zelf te ontdekken en ook door fouten te maken. Je leert samenwerken,  problemen oplossen en leert om te gaan met je positieve en negatieve eigenschappen. Het is de bedoeling dat je je in korte tijd leert ontwikkelen op verschillende gebieden. Er worden diverse landen bezocht en je komt in contact met allerlei culturen en mensen. 

Aan onderstaande competenties wordt bij school hard gewerkt en dit maakt het zo'n bijzonder project, ook voor mij: 

* begrip voor je medemens: begrip voor elkaars standpunten en andere culturen

* communiceren: luisteren naar anderen, duidelijk maken wat je wilt

* creativiteit: vanuit het niets, iets creëren 

* samenwerking: gecoördineerde acties richting een gemeenschappelijk doel.

* verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor je medemens

* zelfbewustzijn: weten wie je bent, controle over uiting van je eigen impulsen en emoties

* zelfstandig denken en handelen: vaardigheden in plannen en organiseren.

kijk voor meer informatie op https://schoolatsea.com